Saarinen T.S. Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Hakkiselle 17. marraskuuta 2010 (Helsinki, 2010). - ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS
Навигация

Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
ОбложкаSaarinen T.S. Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 / T.S.Saarinen, K.Siitonen, T.Vaittinen. - Helsinki: Suomalais-Ugrilaisen Seura, 2010. - xiii, 421 s. - (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne; 259). - ISBN 978-952-5667-20-2; ISBN 978-952-5667-21-9; ISSN 0355-0230
 

Оглавление / Contents
 
Tabula gratulatoria ........................................... vii
Kaisa Häkkinen 60 vuotta ....................................... xv

I  Kirjakielten kehitys
  Aimo Hakanen
    Nominaalimuotojen käytöstä Antero Vareliuksen
    asiaproosassa ............................................ 3
  Nobufumi Inaba
    Kolmen maanlainsuomennoksen kopion keskinäiset
    suhteet kirjoitusasujen ja sijamuotojen käytön
    valossa ................................................. 19
  Raimo Jussila
    Keskipisteenä Kalevala .................................. 37
  Eino Koponen
    Johannes Tornaeuksen Manuale Lapponicumin 
    murrepohjasta ja vaikutuksesta ruotsinlapin 
    kirjakielen myöhempään kehitykseen ...................... 43
  Petri Lauerma
    A.I. Arwidssonin arkkifoneeminen kirjaimisto vuodelta
    1820 .................................................... 53
  Ilona M. Nagy
    Latinan ja unkarin suhde erään koodeksin 
    sanastossa .............................................. 59
  Marko Pantermöller
    Marginaalisija kielensuunnittelun fokuksessa - 1800-
    luvulla käyty keskustelu abessiivin 
    päätevarianteista ....................................... 65
  Kaarina Pitkänen-Heikkilä
    Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana -
    Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan 
    suomennosprosessi ....................................... 81
  Heidi Salmi
    Mikael Agricolan kielen adpositiot läsnä, lähes
    ja liki ................................................. 97
  Merlijn de Smit
    On Some Problems of Old Finnish Syntax ................. 113
  Tanja Vaittinen
    Kielenohjailua Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa
    vuosina 1856-1881 ...................................... 129

II Sanat ja niiden etymologia: suomi
  Mikko Bentlin
    T. E. Karstenin lainasanatutkimuksen vastaanotto ....... 151
  Sirkka-Liisa Hahmo
    pila, pilla ja pilata .................................. 169
  Tette Hofstra
    Fi. ventovieras ........................................ 181
  Kirsi-Maria Nummila
    1600-luvun sanakirjojemme suomalaissanasto ja sen 
    alkuperä ............................................... 189
  Krista Ojutkangas
    Eläimellistä menoa: tutkimus kahdesta eläimen
    nimestä koostuvista lajinnimistä ....................... 203
  Päivi Rintala
    yhtäläinen ja kahtalainen .............................. 219
  Alpo Räisänen
    Silmäkkeiden nimet ja nimitykset suomen kielessä ....... 235
  Janne Saarikivi
    ystävästä, uskosta ja vokaaleista ...................... 249
  Jussi-Pekka Taavitsainen
    Sanoista sa. Hahn, ru. hane, sm. hana ja 
    kuIttuurivaikutteiden vaIumisesta ...................... 265
  Tuomo Tuomi
    halvata - etymologiaehdotus ............................ 129

III Sanat ja niiden etymologia: sukukielet
  Sandor Csúcs
    Permiläisen kantakielen sanastosta ..................... 277
  Santeri Junttila
    Itämerensuomen seuraava etymologinen sanakirja ......... 287
  Laszlo Keresztes
    Tendenzen der Entwicklung des literarischen
    Wortschatzes in den finno-ugrischen Sprachen ........... 301
  Marja-Liisa Olthuis
    Inarinsaamen kasvinnimityö ............................. 313
  Karl Pajusalu
    Äidin nimityksiä viron murteissa ....................... 329
  Sirkka Saarinen
     Marin sanaston alkuperästä ........................... 335
  Tapani Salminen
    Huomioita lintujen nimityksistä ........................ 343
  Lembit Vaba
    Viron ätse- ja ätsa- sekä ärtse- ja ärtsa-kantaiset
    kasvinnimet sekä fluktuoiva r .......................... 359
  Eberhard Winkler
    Zum Wortschatz einer sterbenden Sprache - Salis-
    Livisch ................................................ 371
  Jussi Ylikoski
    Saamelaisia etymologisia lisiä ......................... 383

Kaisa Häkkisen julkaisut 1976-2010 ............................ 397


Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
 

[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск | English]
  Пожелания и письма: branch@gpntbsib.ru
© 1997-2020 Отделение ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
Статистика доступов: архив | текущая статистика
 

Документ изменен: Wed Feb 27 14:21:50 2019. Размер: 8,521 bytes.
Посещение N 1428 c 18.01.2011